Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Nu finns Infosäkkollen, ett verktyg som gör det enklare att följa upp och förbättra informationssäkerhetsarbetet. Uppföljning är en central del i det systematiska informationssäkerhetsarbetet och det ger underlag för kontinuerlig utveckling och anpassning. Verktyget är främst tänkt som stöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Återkoppling direkt

Verktyget som MSB tagit fram är uppbyggt kring ett antal frågor. När frågorna besvarats får organisationen automatisk återkoppling om nivån på sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Resultatet visar också på styrkor som finns  och identifierar utvecklingsområden. Detta kompletteras med hänvisningar till olika typer av stöd som finns på de olika områdena. Sammantaget får organisationen underlag för framtida planering och beslut kring utvecklingen av informationssäkerhetsarbetet.

När organisationer rapporterar in sina resultat till MSB får de också kompletterande återkoppling och möjlighet att jämföra sig med andra organisationer.

Infosäkkollen kan förbättra samhällets informations- och cybersäkerhet

Baserat på de inrapporterade resultaten kommer MSB att lämna en samlad bedömning till regeringen om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Analysen kommer också att användas för att vidareutveckla det stöd som MSB erbjuder, för att även på detta sätt underlätta organisationernas arbete.

Infosäkkollen genomförs för första gången under år 2021 och återkommer sedan vartannat år.

Verktyget och mer information finns på MSB:s webbplats
Publicerad: 2021-06-24
Uppdaterad: 2021-06-24
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB