Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2015-02-10

Information angående utbildning KaP Light

Under 2015 kommer TSS att genomföra utbildningar i KaP Light, som kommer att ersätta Beta-KaP i vissa avseenden.

Bakgrund enligt skrivelse 2014-06-09 FM2013-1910:3

HKV MUST SÄKK SÄKT har under en tid arbetat med att modernisera och därmed också göra kryptonyckelförsörjningen till försvarsmakten samt övriga totalförsvarsmyndigheter effektivare och säkrare. Till följd av detta arbete kommer bl a ett nytt uppföljnings- och beställningssystem för kryptonycklar, aktiva kort och certifikat att driftsättas. Det nya systemet, som går under arbetsnamnet Kundanpassad Produktion (KaP), är tänkt att driftsättas som en rutin i IS UNDSÄK och samtidigt ersätta nuvarande beställningsrutiner - TSA-rutinen och Beta-KaP.

Vad händer nu?

I ett första steg kommer Beta-KaP att ersättas av KaP Light (KaP-L) avseende beställning av kryptonycklar för signalskyddsystemet ARANA. Under 2015 är utbildningen för Nyckelansvarig myndighet samt för Nyckelbeställande myndighet planerad till vecka 8, vecka 11 och vecka 13.

Information om ovanstående veckor samt ytterligare utbildningstillfällen kommer att publiceras på sidan med TSS kurskatalog  på Informationssäkerhet.se och på Försvarsmaktens intranät Emilia (Totalförsvarets Signalskyddsskolas (TSS) samarbetsyta).

Utbildningstillfällen och anmälan 

Anmälan till utbildningarna görs enligt TSS ordinarie anmälningsblankett.

Lista med utbildningstillfällen samt anmälningsblankett kan laddas ned här på Informationssäkerhet.se på sidan med TSS kurskatalog och anmälningsblanketter.

Publicerad: 2015-02-10
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid