Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Satsning på förbättrad informationssäkerhet i kommuner, regioner och länsstyrelser

MSB lanserar ett flertal kompetenshöjande insatser inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Ledningens genomgång

En lärarledd utbildning för ledare och CISO (Chief Information Security Officer/informationssäkerhetssamordnare) ges i vår och i höst tillsammans med Försvarshögskolan. Flera webbaserade utbildningar i informationssäkerhet har tagits fram och samtliga kommuner, regioner och länsstyrelser har möjlighet att från och med mars i år erbjuda kurserna till sina medarbetare.

Ett antal nya produkter har också lanserats inom ramen för uppdraget. Nyligen gav MSB ut en översikt av Metodstödet som på ett mer lättillgängligt sätt förklarar hur en organisation arbetar fram ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Ett nytt koncept, ”CISO:s vänner”, har också tagits fram för att bistå CISO med tips och råd kring hur andra roller och funktioner i en organisation kan stötta i informationssäkerhetsarbetet.

Mer information om projektet samt länkar till nya utbildningar och verktyg finner du under "Kommunens informationssäkerhet"

Regeringsuppdraget rapporteras till regeringen den 1 april. Tillhör du en kommun, region eller länsstyrelse har ni möjlighet att beställa kurserna året ut.

Bakgrund till regeringsuppdraget:

För frågor kring regeringsuppdraget,  kontakta projekledare Hanna Lagerquist via e-post: Hanna.Lagerquist@msb.se

 

Publicerad: 2019-03-25
Uppdaterad: 2019-03-25
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB